Ejendomme fortjener en god økonomistyring med et tilhørende stærkt system til administrationen

Business Central – det lyder amerikansk

Business Central er tidligere danske Navision, men skabt til skyen gennem en total gennemrenovering af amerikanske Microsoft. De gamle kernedyder er bevaret. Det betyder at det stærke finanssystem ligeledes er tilgængelig i Business Central.

Dynamics 365 platformen er Microsofts platform for økonomistyringsapplikationer og CRM-systemer. Business Central er en denne platform og det giver mulighed at få programmerne til at tale sammen via f.eks. Power Platformen.

Super stræk finans gør meget god for ejendomsadministratoren

Dimensioner er ligeledes arvet fra Navision og det vil sige, at det ville være muligt at påsætte dimensioner og værdier på ejendomsløsningens stamdata, hvor efter de ville blive trukket over på finansposteringerne.

Det giver maksimal transparens på finansposteringen at kunne se, hvor til en postering hører til. Ofte betyder det at en mærkelig kode skal fortolkes og ville løsninger på markedet tilbyder godt nok dimensioner, men i praksis er det svært for brugeren at arbejde med

Der eksisterer flere løsninger på problemstillingen, men en af de bedste løsninger kommer fra Dynamics Property.

Dynamics Property angiver en fuld beskrivelse af hvor koden hører til i beskrivelsesfeltet på dimensionen. Men det bedste er lejerfinanskladdden, der tillader at navigerer gennem ejendoms systemets masterdata hierarki.

Samme funktioner er tilgængelige fra dokumenterne.

Forretningsstyring er vejen frem

Dynamics Property er en virksomhed der har specialiseret i at bygge ejendomsadministrationssoftware i Business Central. En af virksomhedens specialiteter er noget de kalder ”forretningsstyring”. Her samles alle virksomhedens selskaber i et forretningsstyringsregnskab.

Da det forretningsstyringsregnskab er et regnskab i Business Central løser det de problemer der er forbundet med at regnskabsnavnet indgår i Business Central

Det interessante er således at de stamdata kan samles i et regnskab, hvorved de ejendomsadministrative processer kan samles og der kun et en version af et Power Automate flow der skal vedligeholdes.

er en virksomhed for 5 år siden (2017) blev stiftet med det ene formål at skabe ejendomsadministrationssoftware, der matcher kernefunktionaliteten i de etablerede spillere på markedet. Det har været svært for virksomhederne at udfase de ældreløsninger løsninger, da den Danske lejelovgivning er kompleks.

Finanstransaktionerne skubbes her ud i egne selvstændige regnskaber og der skabes et entydigt transaktionsspor.

Dvs. at når ejendommene sælges fra kan selskaberne kopieres ud som selvstændige regnskaber.

Kommunikation mellem software er et ”must-have”

Da Business Central er en del af Dynamics 365 platformen, betyder det at løsningen til ejendomsadministration kan trække på samme teknologi som kerneapplikationen. Det betyder åbne og veldokumenterede snitflader, således kan der integreres til Facility Managementsystemer, og naturligvis energioptimerende systemer m.fl.

Da data i Business Central udveksles per regnskab, giver forretningsstyring mulighed for at vedligeholde 1 integration fremfor 50 snitflader.

Kreative alternativer

Ja, der kan tænkes kreative alternativer som eksempelvis lade en global dimension i Business Central være regnskabsdimensionen.

Imidlertid giver det et inoptimalt datasæt, hvis ejendommen sælges fra porteføljen, da transaktionerne her vil være en stor stak usorterede data.

Du kan læse mere om forretningsstyring på hjemmesiden der beskriver Dynamics Propertys løsning til ejendomsadministration.

Related Post