Cash in on your data gold mine (in Danish)

EUROPAS KÆMPE GULDMINE Hvis EU også kan lugte guldet og se den store konkurrencefordel, det kan give Europa, bliver handel med personlige data ”det nye sort”. I dag garanterer EU’s indre marked fri bevægelighed inden […]

Read More

Help yourself – be a mentor

CIMA Technologies wants to help the newcomers in Denmark. We are all dependent on people from outside our nations, just watch that viral video on DNA diversity filmed in Copenhagen. That’s the reason why CIMA […]

Read More